Juhatus ja liikmed

ETKS liikmeskond koosneb tegevliikmetest, auliikmetest ning kirjavahetaja- ja toetajaliikmetest, kelle õigused ja kohustused on sätestatud seltsi põhikirjas.

Seisuga 1. juuni 2015 oli seltsil 13 tegevliiget ja 9 kirjavahetajaliiget.