Liikmeks astumine

Kes on oodatud seltsi tegevliikmeks?

Eesti-Tiibeti Kultuuriseltsi eesmärkideks on tiibeti kultuuri uurimine ja tutvustamine, seega on tegevliikmeteks teretulnud inimesed, kes tunnevad sügavuti minevat huvi tiibeti kultuuri (või selle mingite aspektide) vastu ning soovivad tegeleda vastavate algallikatega (tiibetikeelsed tekstid, kunstiväärtused, elav traditsioon, ühiskond ja looduskeskkond vm). Näiteks inimesed,

  • kelle akadeemilised õpingud või uurimistöö ja huvid on otseselt või kaudsemalt seotud Tiibetiga,
  • kes järgivad tiibeti vaimseid õpetusi ning harivad end traditsioonilistel viisidel,
  • kes rakendavad tiibeti kultuuripärandi mingeid tahke praktilises või kunstilises tegevuses (meditsiin, kunst, muusika vm),
  • kes tegelevad Tiibeti teemadega ühiskondliku aktivismi vormides (inimõigused, poliitika, keskkonnakaitse vm).

Seejuures kokkupuuteala ja vorm, mille raames need erinevad lähenemised seltsis haakuvad, on akadeemiline. Seltsi peamine roll on soodustada mõtte- ja infovahetust ning kontakte oma liikmete vahel ning teiste tõsiste huviliste ja spetsialistidega, aidata ühendada jõud suuremate ürituste ja ettevõtmiste läbiviimiseks, samuti võimalust mööda edendada koostööd organisatsioonide ja institutsioonide tasemel. Selts otseselt ei korralda ega vahenda oma liikmete süstemaatilist õpet, juhendamist ja tegevust, pigem on eeldatud, et need kujunevad individuaalselt, vastavalt igaühe huvidele, olukorrale ja kontaktidele.

Kuidas saada seltsi liikmeks?

  1. Tutvuda seltsi põhikirjaga.
  2. Esitada vabas vormis avaldus seltsi juhatuse nimele, kus peaks olema ära toodud kontaktandmed ning kas soovitakse astuda tegevliikmeks või toetajaliikmeks.
  3. Enne liikmestaatuse kinnitamist võib seltsi juhatus soovida korraldada liikmekandidaadiga lühikese vestluse, mille eesmärk on saada vastastikku tuttavaks ning arutada infovahetuse jms praktilisi küsimusi.
  4. Tasuda liikmemaks 10 EUR (aastas).