Ilmunud on uus “Idakiri”

Ilmunud on uus Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi aastaraamat “Idakiri” (2016), kus on üks artikkel ka Tiibeti budismist (sisukord allpool).

Ajakirja info: Peatoimetaja Tarmo Kulmar, tegevtoimetaja Indrek Ude. Tartu: Eesti Akadeemiline Orientaalselts, 2016, 158 lk. ISSN 1736-5007.

Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi aastaraamat on eelretsenseeritav, rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga ja rahvusvahelise levikuga perioodiline väljaanne, mis avaldab artikleid orientalistika eri valdkondadest.

EAO aastaraamatu väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital.orientaalseltsi-aastaraamat

Saadaval Tartus TÜ orientalistikakeskuses (TÜ peahoone 228).

Sisukord:
Margit Juurikas. Taoism shintō varjus 7

Maret Nukke. Religioon nō-näidendites 18

Jing Hao. Ülestähendusi pintsli meetodist. Hiina keelest tõlkinud Katja Koort 40

Kadri Raudsepp. 20. sajandi õpetlane Shechen Gyeltsab (1871-1926) ningma koolkonna tekstide ja õpetuste ehtsusest 51

Jaan Lahe. Zoroastristlikud ja zurvaniitlikud motiivid maniluses 75

Tarmo Kulmar. Märkmeid varatotalitaarsest riigist 92

Kuningas Dareios I Behistuni raidkirja III tulp. Vanapärsia ja Akadi keelest tõlkinud Vladimir Sazonov 103

Holger Mölder. Inkade impeeriumi pärandi mõju tänapäeva Ladina-Ameerika riikide poliitilisele ja kultuurilisele eneseteadvusele 118

Sebastian Fink. Gilgameš ja Uršanabi. Tõlkinud Vladimir Sazonov ja Sirje Kupp-Sazonov 133

In memoriam: Ülle Udam 138

Eestis ilmunud Ida-kirjandus: oktoober 2015 – september 2016 140

Abstracts 152