Dzogtšen

Lühidalt dzogtšeni vaatest James Low sõnadega: http://www.simplybeing.co.uk/

Dzogtšen ehk lihtsalt olemine on igasuguse kogemise loomulik täiuslikkus. See pole abstraktne idee, vaid eluliselt oluline kohalolek, mida me väljendame ja mille kaudu me maailmaga suhestume. Dzogtšeni õpetus meenutab meile kõikide asjade avatud loomust, loomulikku seisundit, millest me pole kunagi lahkunud, ent oleme selle kuidagiviisi unustanud.

Meeleharjutamise kaudu avaldub lõhestumise (teadmatus), mis avaldub subjekti ja objekti eraldamisena, lahtilammutamine. Kui lõhestumine laguneb, hakkab särama alati olemas olnud ühendamine ning  pingete, ärevuse ja eelarvamuste kuhi, mis meid kinnistab, seob, sõlmib ja piirab, vabaneb pingutuseta iseenesest.

Dzogtšeni õpetus on maailmas olnud tuhandeid aastaid. Seda on edasi antud katkematute õpetusliinidena Tiibetis ning nüüd, pärast Hiina sissetungi, on see levinud üle kogu maailma.

Ja kuidas raamatutes öeldakse:

 Dzogtšen (tiibeti keeles rdzogs chen ehk “suur täius”) on tiibeti budismis, eriti ningma koolkonnas ja böni traditsioonis meele loomulik, algne seisund. Dzogtšeni järgi on kõikide olendite tõeline loomus puhas, kõikehõlmav täielik teadvelolek. Täielikku teadvelolekut  nimetatakse dzogtšenis rigpa’ks (tib rig pa). Meele loomust kirjeldatakse kui peeglit, mis kõike peegeldab, jäädes ise peegeldustest mõjutamata, või kui kristallkuuli, mis peegeldab objekti värve, millele see on asetatud, püsides ise muutumatuna.

Dzogtšeni kirjeldatakse kui alust (tib gzhi), teed (tib lam) ja vilja (tib ‘bras),  kus alust peetakse juba iseeneslikult täiuseni jõudnud algseks loomuseks, mis ei vaja “täiustamist”, kuna see on olnud täiuslik algusest peale, nagu taevas. Ta on tehtamatu, ometi iseeneslikult täiuseni jõudnud. Sellisel kujul alus on olemas igaühes. Mahajaana budismis nimetatakse seda puhast loomust tathāgatagarbhaks. Kuigi meele loomus on algusest peale puhas ja täiuslik, on olendid pimestatud meeleplekkidest ja mõjutatud karmast, ning seetõttu oleme oma meele puhta loomuse unustanud. Meeleharjutuste eesmärgiks on sellesse algsesse seisundisse tagasi jõuda.